استفاده جالب از مایکروفر

چندین مورد استفاده جالب از مایکروفر که نمی‌دانستید/قسمت دوم

اکنون بیش‌تر از 60 سال از اختراع مایکروفر می‌گذرد. مایکروفری که الان شما در آشپزخانه دارید را اولین بار، مهندس آمریکایی پرسی اسپنسر چند...

ادامه مطلب

استفاده جالب از مایکروفر

چند مورد استفاده جالب از مایکروفر که نمی‌دانستید/قسمت اول

اکنون بیش‌تر از 60 سال از اختراع مایکروفر می‌گذرد. مایکرویوی که الان شما در آشپزخانه دارید را اولین بار، مهندس آمریکایی پرسی اسپنسر چند...

ادامه مطلب