طرح پیش فروش لوازم خانگی

امضاء قرارداد همکاری بین بانک صادرات و اسنوا در راستای طرح پیش فروش لوازم خانگی

طی مراسمی، قرارداد همکاری بین بانک صادرات و اسنوا برای تضمین وجوه واریزی طرح پیش فروش لوازم خانگی ایرانی امضا شد. به گزارش روابط ع...

ادامه مطلب