فروشندگان محترم لوازم خانگی :

جهت ثبت نام می توانید شماره موبایل خود را وارد کنید و سپس یک رمز عبور دلخواه (حتما عدد باشد و حداقل شش رقم) وارد کرده بعد از آن دکمه ثبت را بزنید سپس یک کد چهار رقمی برای موبایل شما ارسال می گردد که می بایستی آن را وارد کنید و پس از آن ثبت نام شما تکمیل می گردد

فروشندگان محترم لوازم خانگی :

جهت ثبت نام می توانید شماره موبایل خود را وارد کنید و سپس یک رمز عبور دلخواه (حتما عدد باشد و حداقل شش رقم) وارد کرده بعد از آن دکمه ثبت را بزنید سپس یک کد چهار رقمی برای موبایل شما ارسال می گردد که می بایستی آن را وارد کنید و پس از آن ثبت نام شما تکمیل می گردد
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.   ورود
Scroll To Top